November 2010: Slotlezing 'De Peelhelm vertelt' op 6-12-2010
September 2010: Lezingenreeks 'De Peelhelm vertelt'
Voor een printvriendelijke versie in pdf klik hier

Een sensationele nieuwe theorie over het mysterie van de Gouden Helm

Maandagavond 4 oktober vertelt Huub Kluijtmans zijn nieuwe theorie over de Romeinse helm in de reeks ‘De Peelhelm vertelt’. Huub is de zoon van Leo Kluijtmans, de ziener van de Peel, die zijn hele leven geobsedeerd is geweest door de helm en de Romeinse officier.
17 juni 2010 - precies 100 jaar na de vondst door Gebbel Smolenaars - heeft Huub op de Romeinenplek in Helenaveen zijn boek ‘E Paulude Emergo / Uit het veen kwam ik boven / Nieuwe feiten en inzichten Peelvondsten’ gepresenteerd. In het boek vraagt Huub zich af hoe al die Romeinse voorwerpen in de Peel terecht zijn gekomen? Wat heeft zich destijds in de Peel afgespeeld? Daarover zijn diverse visies en theorieën ontwikkeld. Die lopen echter ver uiteen en zijn op sommige punten tegenstrijdig. Een eeuw na de vondst is wat zich in de Peel in de Romeinse tijd heeft afgespeeld eigenlijk dus nog steeds een mysterie.
De afgelopen jaren heeft Huub intensief onderzoek gedaan in – deels nog nooit geraadpleegde – bronnen, sporen en geschriften. Hij legt relaties met andere voorwerpen die ooit bij het turfsteken in de Peel gevonden zijn, zoals een Romeins zwaard en gouden schild en de sierschijf van Helden. Van dat laatste archeologische topstuk vraagt Huub zich af of het wel in Helden gevonden is. Zou de schijf niet in Deurne gevonden kunnen zijn? Huub komt met een sensationele nieuwe theorie over het mysterie van de Helm van Deurne. Daarnaast zal hij in zijn lezing ook aandacht schenken aan het erfgoed van zijn vader.

Kluijtmans start zijn verhaal om 20.00 uur in het Nationaal Beiaard- en Natuurmuseum aan de Ostaderstraat 23 in Asten. De zaal is open vanaf 19.30 uur.
De nog komende lezingen over de Peelhelm zijn: maandag 1 november dr. Carol van Driel-Murray en maandag 6 december dr. Henk Hiddink. Ook deze twee lezingen worden gehouden in het Nationaal Beiaard- en Natuurmuseum in Asten en beginnen elke avond om 20.00 uur. Deelname aan de gehele reeks kost € 25,00.
Bijwonen van een enkele lezing is mogelijk en kost € 7,50 (inclusief koffie of thee). De reeks wordt georganiseerd door Nationaal Beiaard- en Natuurmuseum Asten, heemkundekring De Vonder Asten-Someren, heemkundekring H.N. Ouwerling Deurne, de Stichting Behoud Kasteelerfgoed Asten en het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven.

Augustus 2010: De Gouden Helm na 100 jaar terug naar Helenaveen!
Voor een printvriendelijke versie in pdf klik hier

In 2010 is het 100 jaar geleden dat De Gouden Helm in Helenaveen werd gevonden.
De werkgroep ‘100 Jaar Gouden Helm’, geformeerd vanuit de Dorpsraad Helenaveen en de werkgroep Helenaveen Promotie, wil het komend jaar graag aandacht besteden aan het feit dat het 100 jaar geleden is dat de Gouden Helm in Helenaveen is gevonden.

Een korte geschiedschrijving ter informatie:
Deskundigen vragen zich nu nog af hoe deze Helm, van rond 320 na Christus, hier terecht is gekomen. De Gouden Helm, een verguld - zilveren Romeinse officiershelm, destijds gevonden door een veenarbeider, zou hebben toebehoord aan een verdronken Romein.
Een andere lezing is dat het een votiefgave betreft; een offergift uit de 4e eeuw van onze jaartelling. Er zijn dus duidelijk verschillende meningen over. Feit is wel dat deze vondst historisch gezien een van de meest unieke in ons land is.
De helm is samen met destijds tevens gevonden resten leer, munten en een zwaard nog steeds te zien in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
De veenarbeider Gebbel Smolenaars uit Meijel, die de helm op 17 juni 1910 vond, kreeg daarvoor de helft van de geschatte waarde, namelijk 1200 gulden. Dat was destijds een enorm bedrag, tweemaal zoveel als waarvoor hij net zijn huisje had laten bouwen.

De Helm komt terug en dat moet gevierd worden!
Het allereerste doel wat de werkgroep zich, inmiddels twee jaar geleden stelde, was het eindelijk weer terug halen van De Helm naar Helenaveen.
Na veel telefoontjes, mailtjes én wederzijdse bezoeken heeft het Rijks Museum voor Oudheden (RMO) te Leiden toegezegd De Helm uit te willen lenen aan Helenaveen.
De werkgroep en de Helenaveense gemeenschap zijn het RMO daarvoor bijzonder erkentelijk. De Helm komt na 100 jaar terug naar de plek waar hij gevonden is!

De werkgroep heeft inmiddels -al dan niet in samenwerking met andere partijen in de Peelomgeving - reeds diverse activiteiten georganiseerd rondom dit jubileum.
Het wagenspel over het leven van de vinder van de Helm heeft in juni en juli door de diverse Peelgemeenten getrokken, er zijn een vijftal fietsroutes rondom het thema Gouden Helm ontwikkeld en uiteraard is de herdenkingsdag op 17 juni jl. groots gevierd!
Ook buiten Helenaveen zijn diverse partijen druk met lezingen, evenementen en exposities rondom de herdenking van deze belangrijke vondst nu 100 jaar geleden.

Maar het allerbelangrijkste gaat gebeuren in de week van woensdag 20 t/m dinsdag 26 oktober: Dan is de Helm na 100 jaar weer terug op de vindplaats: Helenaveen! Het hele dorp zal dan in het teken staan van en meewerken aan deze bijzondere gebeurtenis.

De Helm is dan te bezichtigen in Galerie van den Broek aan de Soemeersingel, waar diezelfde week tevens een expositie te zien is van diverse gerenommeerde kunstenaars die zich allen hebben laten inspireren door het thema De Gouden Helm.
Kaarten hiervoor zijn te koop à € 5,00 in Dorpscentrum De Gouden Helm.
De kaarten zijn incl. 1 consumptie in het Dorpscentrum. Ook kunt u op vertoon van deze kaart de tentoonstelling bezoeken die gaat over de periodes ten tijde van de oorsprong van de helm, 320 na Christus en de periode rondom de vondst van de helm; 1910. Deze tentoonstelling is te zien ook in het Dorpscentrum.
In het weekend (23 en 24 oktober) hoort daar ook de wandelroute door Helenaveen bij, die de bezoeker meeneemt door de eerder genoemde tijdsperiodes a.d.h.v. toneel, dans, cabaret, oude ambachten en een Romeins kampement.
Op verschillende avonden zullen lezingen gehouden worden, waarvoor men kan inschrijven.
Voor meer informatie over al deze activiteiten en het definitieve programma van de wandelroute kunt u straks terecht op de website www.goudenhelm.nl.

Dinsdagavond 19 oktober is de officiële opening van de jubileumweek. Deze is alleen voor de pers en genodigden.

Correspondentieadres Werkgroep 100 jaar Gouden Helm:

Sandra van Cauwenberghe
Oude Peelstraat 3
5759 PA Helenaveen


 

 

 

 

 

 

 

 

-